Styrelse

 


Ordförande
Irén Svensson-Nylén
070-582 12 11
iren.svensson.nylen@hotmail.com
Ansvarig för facebook, instagram och SHR:s tidning

 

 

Kansli, registeransvarig
Thomas Berggren
070-363 99 12
homeopat.thomas.berggren@hotmail.com
Oppundavägen 9
641 36 Katrineholm

 

Ekonomi, kassör
Henrik Sand
073-842 21 34
minhomeopat@yahoo.se

 

 

Ledamot, marknadsföring
Camilla Lodin
070-536 15 10
camilla@homeopaten.nu

 

 

Ledamot, annonsansvarig
Johanna Bjurström
073-394 00 07
info@johannabjurstrom.se

 

 

Suppleant                                                       Suppleant
Moa Christian                                                 Hannah Wennström
070-9624119                                                    073-3263001
moa_christian@hotmail.com                      hwh66@hotmail.com