Styrelse

 

Ordförande
Irén Svensson-Nylén
070-582 12 11
iren.svensson.nylen@hotmail.com
Ansvarig för facebook, instagram och SHR:s tidning

 

Kansli, registeransvarig samt hemsida
Thomas Berggren
070-363 99 12
homeopat.thomas.berggren@hotmail.com
Oppundavägen 9
641 36 Katrineholm

 

Ekonomi, kassör
Henrik Sand
073-842 21 34
minhomeopat@yahoo.se

 

Ledamot, marknadsföring
Camilla Lodin
070-247 65 63
camilla@homeopaten.nu

 

Ledamot, annonsansvarig
Johanna Bjurström
073-394 00 07
info@johannabjurstrom.se

 

Suppleant                                                       Suppleant
Josefine Jansson                                        Marita Hallberg
070-0373359                                              070-2994700
josefine.jansson@hotmail.com                  marita.hallberg@hotmail.com