Styrelse

Ordförande
Irén Svensson-Nylén
070-5821211
iren.svensson.nylen@hotmail.com
Ansvarig för facebook, instagram och SHR:s tidning

Kansli, registeransvarig
Thomas Berggren
070-3639912
homeopat.thomas.berggren@hotmail.com
Oppundavägen 9
641 36 Katrineholm

Ekonomi, kassör
Henrik Sand
073-8422134
minhomeopat@yahoo.se

Ledamot, marknadsföring
Camilla Lodin
070-5361510

Ledamot, annonsansvarig
Johanna Bjurström
073-3940007
info@johannabjurstrom.se

Suppleant                                                       Suppleant
Moa Christian                                                 Hannah Wennström
070-9624119                                                    073-3263001
moa_christianhotmail.com                          hwh66@hotmail.com