Bli medlem

Allium Cepa

Vill du bli medlem? Skriv till oss i kontaktformuläret nedan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne (välj nedan)

Ditt meddelande

Varför du ska bli medlem i SHR:

 • SHR är ett traditionsrikt förbund med oavbruten verksamhet för homeopatin sedan 1928.
 • SHR har låg medlemsavgift
 • SHR har en egen kvalificerad och innehållsrik medlemstidning som utkommer 4 nr/år
 • SHR förfogar över en stabil kassa som kan subventionera seminarier för sina medlemmar.
 • SHR förfogar över en jubileumsfond vars främsta syfte är att befrämja all homeopati.
 • SHR på Internet. Som medlem kommer du med i SHRs sök homeopat.
 • SHR utfärdar auktorisationsbevis för sina medlemmar.
 • SHR har studiemedlemskaps låg avgift för Dig som studerar homeopati.
 • SHR har ”stödavgift” för allmänheten.
 • SHR: har en egen facbook sida.
 • SHR har en hjälpstation för homeopater på facebook.
 • SHR samlar patientberättelse på facebook, Frisk med Homeopati

Grundförsäkring

Försäkringen gäller för alla medlemmar som betalat sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler. Genom medlemskapet i SHR får man automatiskt följande försäkringsmoment:

 

– Egendomsförsäkring (praktik)
– Ansvarsförsäkring
– Behandlingsskadeförsäkring
– Rättsskyddsförsäkring
– Avbrottsförsäkring
– Extrakostnadsförsäkring
– Kundolycksfallsförsäkring

Årspremie: 750 kr

Grundförsäkring för medlemmar i SHR

Kontakta oss!

Adekvat Försäkring AB Linnégatan 23, 352 33 Växjö

Tel 0470-70 40 50  Email: info@adekvatforsakring.se

Kontaktperson SHR: Johanna Bjurström Email:  kontakt@johannabjurstrom.se

Medlemsavgift/år

 • Auktoriserad medlem
  Kod: AU
  Pris: 2100 kr/år
 • Emeritus, Emerita
  Kod: E
  Pris: 0 kr/år
 • Passiv medlem
  Kod: P
  Pris: 500 kr/år
 • Hedersmedlem
  Kod: H
  Pris: 0 kr/år
 • Studerande medlem
  Kod: S
  Pris: 500 kr/år
 • Understödjande
  Kod: U
  Pris: 700 kr/år
 • Nystartad aktiv medlem
  Kod: AN
  Pris: 800 kr första kalenderåret
 • Stödmedlem inkl. 4 nummer av tidningen
  Pris: 500 kr/år