Menu

Bli medlem

Allium Cepa

Vill du bli medlem? Skriv till oss i kontaktformuläret nedan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne (välj nedan)

Ditt meddelande

Varför du ska bli medlem i SHR:

Grundförsäkring

Försäkringen gäller för alla medlemmar som betalat sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler. Genom medlemskapet i SHR får man automatiskt följande försäkringsmoment:

– Egendomsförsäkring (praktik)
– Ansvarsförsäkring
– Behandlingsskadeförsäkring
– Rättsskyddsförsäkring
– Avbrottsförsäkring
– Extrakostnadsförsäkring
– Kundolycksfallsförsäkring                                                                                          – Tjänstereseförsäkring

Årspremie: 840 kr

Grundförsäkring för medlemmar i SHR

Kontakta oss!

Adekvat Försäkring AB Linnégatan 23, 352 33 Växjö

Tel 0470-70 40 50  Email: info@adekvatforsakring.se

Kontaktperson SHR: Johanna Bjurström Email:  kontakt@johannabjurstrom.se

Medlemsavgift/år