Bli medlem

Allium Cepa

Vill du bli medlem? Skriv till oss i kontaktformuläret nedan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne (välj nedan)

Medlemskap (välj nedan)
Auktoriserad HomeopatAuktoriserad DjurhomeopatStödmedlem

Ditt meddelande

Varför du ska bli medlem i SHR:

 • SHR är ett traditionsrikt förbund med oavbruten verksamhet för homeopatin sedan 1928.
 • SHR har låg medlemsavgift
 • SHR har en egen kvalificerad och innehållsrik medlemstidning som utkommer 4 nr/år
 • SHR förfogar över en stabil kassa som kan subventionera seminarier för sina medlemmar.
 • SHR förfogar över en jubileumsfond vars främsta syfte är att befrämja all homeopati.
 • SHR på Internet. Som auktoriserad medlem kommer du med i SHRs sök homeopat.
 • SHR utfärdar auktorisationsbevis för sina medlemmar.
 • SHR har studiemedlemskaps låg avgift för Dig som studerar homeopati.
 • SHR har ”stödavgift” för allmänheten.
 • SHR: har en egen Facebook sida.
 • SHR har en hjälpstation för homeopater på Facebook.
 • SHR samlar patientberättelse på Facebook, Frisk med Homeopati

Grundförsäkring

Försäkringen gäller för alla medlemmar som betalat sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler. Genom medlemskapet i SHR får man automatiskt följande försäkringsmoment:

– Egendomsförsäkring (praktik)
– Ansvarsförsäkring
– Behandlingsskadeförsäkring
– Rättsskyddsförsäkring
– Avbrottsförsäkring
– Extrakostnadsförsäkring
– Kundolycksfallsförsäkring                                                                                          – Tjänstereseförsäkring

Årspremie: 840 kr

Grundförsäkring för medlemmar i SHR

Kontakta oss!

Adekvat Försäkring AB Linnégatan 23, 352 33 Växjö

Tel 0470-70 40 50  Email: info@adekvatforsakring.se

Kontaktperson SHR: Johanna Bjurström Email:  kontakt@johannabjurstrom.se

Medlemsavgift/år

  • Auktoriserad medlem
   Kod: AU
   Pris: 2300 kr/år
  • Emeritus, Emerita
   Kod: E
   Pris: 0 kr/år
  • Passiv medlem
   Kod: P
   Pris: 650 kr/år
  • Hedersmedlem
   Kod: H
   Pris: 0 kr/år
  • Studerande medlem
   Kod: S
   Pris: 650 kr/år
  • Understödjande
   Kod: U
   Pris: 850 kr/år
  • Stödmedlem inkl. 4 nummer av tidningen
   Pris: 650 kr/år