Bli medlem

Allium Cepa

Vill du bli medlem? Skriv till oss i kontaktformuläret nedan.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne (välj nedan)

  Ditt meddelande

  Medlemskap (välj nedan)
  Auktoriserad HomeopatAuktoriserad DjurhomeopatStödmedlem

  Vid medlemsskap skriv din postadress dit tidningen ska skickas)

  Varför du ska bli medlem i SHR:

  • SHR är ett traditionsrikt förbund med oavbruten verksamhet för homeopatin sedan 1928.
  • SHR har låg medlemsavgift
  • SHR har en egen kvalificerad och innehållsrik medlemstidning som utkommer 4 nr/år
  • SHR förfogar över en stabil kassa som kan subventionera seminarier för sina medlemmar.
  • SHR förfogar över en jubileumsfond vars främsta syfte är att befrämja all homeopati.
  • SHR på Internet. Som auktoriserad medlem kommer du med i SHRs sök homeopat.
  • SHR utfärdar auktorisationsbevis för sina medlemmar.
  • SHR har studiemedlemskaps låg avgift för Dig som studerar homeopati.
  • SHR har ”stödavgift” för allmänheten.
  • SHR: har en egen Facebook sida.
  • SHR har en hjälpstation för homeopater på Facebook.
  • SHR samlar patientberättelse på Facebook, Frisk med Homeopati

  Grundförsäkring

  Försäkringen gäller för alla medlemmar som betalat sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler. Genom medlemskapet i SHR får man automatiskt följande försäkringsmoment:

  – Egendomsförsäkring (praktik)
  – Ansvarsförsäkring
  – Behandlingsskadeförsäkring
  – Rättsskyddsförsäkring
  – Avbrottsförsäkring
  – Extrakostnadsförsäkring
  – Kundolycksfallsförsäkring                                                                                          – Tjänstereseförsäkring

  Årspremie: 840 kr

  Grundförsäkring för medlemmar i SHR

  Kontakta oss!

  Adekvat Försäkring AB Linnégatan 23, 352 33 Växjö

  Tel 0470-70 40 50  Email: info@adekvatforsakring.se

  Kontaktperson SHR: Johanna Bjurström Email:  kontakt@johannabjurstrom.se

  Medlemsavgift/år

   • Auktoriserad medlem
    Kod: AU
    Pris: 2300 kr/år
   • Emeritus, Emerita
    Kod: E
    Pris: 0 kr/år
   • Passiv medlem
    Kod: P
    Pris: 650 kr/år
   • Hedersmedlem
    Kod: H
    Pris: 0 kr/år
   • Studerande medlem
    Kod: S
    Pris: 650 kr/år
   • Understödjande
    Kod: U
    Pris: 850 kr/år
   • Stödmedlem inkl. 4 nummer av tidningen
    Pris: 650 kr/år