Om SHR

1928 bildade 12 homeopater Sveriges första alternativmedicinska sammanslutning LogotypSvenska Homeopaters Riksförbund (SHR). SHR är öppet för alla yrkesverksamma homeopater och djurhomeopater som uppfyller förbundets krav på såväl basmedicinsk som homeopatisk utbildning. Medlemskapet i SHR omprövas varje år. I förbundets stadgar krävs att medlem tillvaratar varje möjlighet till fortbildning. Sådan utbildning ges bl a genom seminarier i SHR:s regi. Medlemskap i Svenska Homeopaters Riksförbund garanterar såväl mot patienter som myndigheter att vederbörande innehar ett tillräckligt mått av yrkesskicklighet för att kunna utöva homeopatisk terapi. Det visar också att terapeuten är adekvat utbildad och innehar ansvarsförsäkring.

SHR har en aktiv stark styrelse och god ekonomi. Vi är även det största förbundet i Homeopati i Sverige, dvs vi har flest medlemmar.
SHR har en hemsida som är underuppbyggnad och skall innehålla det mesta inom Homeopatin och även ett Forum för kontakter.
Medlemsavgiften är 2100 kr/år, bestäms vid årsmötet varje år.

SHR-Auktorisation
Auktoriserad medlem: är den som har av SHR godkänd såväl medicinsk som homeopatisk utbildning. Den medicinska delen skall vara minst 60 högskolepoäng, den homeopatiska delen minst 600 lärarledda timmar. Auktoriserad medlem skall driva en praktik som uppfyller alla de krav som myndigheter och SHR ställer. Medlemmen skall dessutom inneha patientförsäkring.

Grundförsäkring

Försäkringen gäller för alla medlemmar som betalat sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler. Genom medlemskapet i SHR får man automatiskt följande försäkringsmoment:

 

– Egendomsförsäkring (praktik)
– Ansvarsförsäkring
– Behandlingsskadeförsäkring
– Rättsskyddsförsäkring
– Avbrottsförsäkring
– Extrakostnadsförsäkring
– Kundolycksfallsförsäkring

Årspremie: 750 kr

Grundförsäkring för medlemmar i SHR

Adekvat Försäkring AB Linnégatan 23, 352 33 Växjö

Tel 0470-70 40 50

info@adekvatforsakring.se

Kontaktperson SHR: Johanna Bjurström  Email: kontakt@johannabjurstrom.se