Aktuellt

201017 Öppen Föreläsning/ Vidareutbildningsdag Homeopati med Susanne Davidsson i Örebro

Länk att följa för att läsa mer och boka https://www.simplesignup.se/event/166967

Monika Swärds kurser utbildningar 2020/2021 på Gotland i Homeopati

20200828 Husapotek
https://phenix.se/event/homeopati-ditt-nya-husapotek-28-augusti-2020/

20201009 Husapotek
https://phenix.se/event/homeopati-ditt-nya-husapotek-9-okt-2020/

20200917 Grundutbildning i Homeopati
https://phenix.se/kurser/ny-utbildnings-period-till-homeopat/

20201016-20201018 Vidareutbildning
Vidareutbildning för den med grundläggande utbildning i ämnet homeopati
https://phenix.se/event/psykiatrisk-ohalsa-och-sjukdomar-med-homeopatisk-behandling/   

20210311 Påbyggnadsutbildning
https://phenix.se/event/pabyggnadsutbildning-till-niva-1-yrkesverksam-homeopat/