Category Archives: Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt 2017

12 okt Ny utbildnings period till Homeopat, Visby
Att arbeta som Homeopat innebär att du får möta människor som söker för alla former av sjukdomar och symtom, allt från kroniska åkommor till mera akuta tillstånd. Du möter människan dess livsöden och symtom. Att utbilda sig till Homeopat är inspirerande och motiverande. Den homeopatiska teorin och praktiken kommer att lära dig nya synsätt om olika tillstånds uppkomst och orsak. Utbildningen ger dig en behandlingsmetod med ett ekologiskt alternativ, som inte förgiftar vare sig dig, dina patienter, miljön eller kräver djurförsök. Utbildningen innehåller den Homeopatiska sjukdomsteorin, bemötande och behandling av patienter. Undervisning i den Homeopatiska Materia Medica och Homeopatiska läkemedel. Totalt 35 undervisningsdagar med 280 lärarledda studietimmar på internat vid 12 tillfällen, samt 1 dag och 8 timmar till tentamen. Egenstudier mellan de lärarledda tillfällena tillkommer med ca. 600 timmar. Efter erlagd basmedicins utbildning om 60 p. ger utbildningen behörighet till Homeopatiska förbund som Svenska homeopaters riksförbund –SHR med flera. Utbildningen följer KAM´s och ECCH`s utbildningsrekommendationer. Totalt 35 undervisningsdagar med 280 lärarledda studietimmar på internat vid 12 tillfällen, samt 1 dag och 8 timmar till tentamen. Egenstudier mellan de lärarledda tillfällena tillkommer med ca. 600 timmar. Fredagar 10.00- 17.00, lördagar 10.00-18.00, söndagar 10.00- 16.00. Obligatorisk närvaro. Anmälan eller frågor: Monika Swärd Tfn: 0708-33 89 14 monika@phenix.se,  www.phenix.se

20 okt SHR har styrelsemöte i Örebro, kom gärna med skrivelse eller medlemsärende. Artiklar till tidning mm.

21 okt Fortbildning i Örebro med Gert Eselböck 9.30-16.30, Gert Eselböck erfaren homeopat i 40 år.
Kl 9.30 -13.00 Den homeopatiska anamnesen vid kronisk sjukdom, några synpunkter. Skillnad mellan klinisk och homeopats anamnes
Målsättning. Dokumentation. Från teori till praktik. Ramen kring patientsamtalet. Några värdefulla regler
kl 13-14 LUNCH
Kl 14-17.00 En metod för behandling av kroniskt sjuka patienter, som – vid sidan av homeopatiska – även tar konventionella mediciner. Metoden åskådliggörs med typiska fall.
Glöm inte repertoriet och Organon! Kostnad 800 kr för SHR:s medlemmar, 350 kr för studerande medlemmar och 1000 kr för icke medlemmar i SHR. Vi går ut och äter lunch annars medtag lunchlåda. Anmälan före den 9 oktober till Irén Svensson-Nylén sms 070-582 12 11 eller mejl till iren.svensson.nylen@hotmail.com .Betalning till SHR:s plusgiro 5 5325-5, Bankgiro 789–9859, eller få faktura på plats.

25 okt Biokemiska vävnadscellsalter 1 dagskurs för terapeuter i Örebro

Lär dig de 12 cellsalterna som fyller på dina celler, avgiftar, läker och får din kropp att fungera bättre. Vi går igenom tecken på tunga och ansiktet som indikerar vilken salt som saknas. Ansikte och tunganalys och eget kompendium igår. Ett bra komplement till klassisk homeopati, naturmedicin, akupunktur och massage mm. Med dessa 12 salter kan man läka kroppen med de flesta besvär, t o m matintoleranser och allergier. Ett unikt kompendium (med bilder på ansikten och tungor som indikerar vilken salt man väljer). Kursintyg ingår. Tid 09.00-17.00. Kostnad 1500 kr inkl. moms.  Hör av dig om du behöver hotell eller vandrarhem. Anmälan innan den 16 okt med avgiften till pg 83 10 481-0. Alternativ Praktik Helheten, Norra Grev Rosengatan 3, Örebro, 3 trappor. (Helheten ligger nära resecentrum på norr i Örebro) Irén Svensson-Nylén, anmälan via mejl iren.svensson.nylen@hotmail.com, sms 070–5821211

10–11 nov BRITTISKA HOMEOPATEN HILERY DORRIAN TILL GÖTEBORG utbildning i Endokrina körtelsystemet!
kl. 10.00 – 17.00 (fika och lunch ingår
Hilery Dorrian kommer till Sverige igen för att denna gång prata om det endokrina systemet. Hilery tar upp olika fall och hur olika symptom hänger ihop med olika organ, och hur man kan ta hänsyn till det när man väljer medel. Hilery började sin karriär inom alternativmedicin som akupunktör för 40 år sedan men vidareutbildade sig snart till homeopat då hon upptäckte att det var svårt att använda akupunktur i akuta fall och när hon skulle behandla barn.  Sedan dess har hon använt den kinesiska medicinens och homeopatins analystekniker när hon behandlat sina patienter. Hilery är en av de mest framstående brittiska homeopaterna och hon undervisar både i Storbritannien och internationellt, bl.a. i New York och Sverige.
Pris: 2750 kr (2200 kr om du är medlem i någon homeopati eller alternativmedicinskt förbund och betalar senast fredagen den 29 september 2017
Språk: Föreläsningen är på engelska men kompendium på svenska delas ut vid seminariet. Det kommer även finnas hjälp för förtydligande på svenska under seminariet.
Anmäl dig till: kontakt@utvecklingsportalen.se  (besök vår hemsida www.utvecklingsportalen.se och vår Facebooksida ”Utvecklingsportalen” för mer information)

17–19 nov VIDAREUTBILDNING I KLASSISK HOMEOPATI Norrköping
Fredag 13.00 – 17.00, lördag 09.00 – 17.00, söndag 09.00 – 16.00
NAKH inbjuder till videoseminarium. Homeopat Gunnar Jansson (verksam i Norrköping sedan 1977) har föreläst på den Internationell Academy for Classical Homeopathy i Grekland samt i Norge, Finland och Danmark. Han visar på video sina egna patienter där du kan följa hur tillfrisknandet börjar och sedan fortskrider. Du jobbar själv med ditt Repertorium eller din dator och försöker lösa fallen under tiden videon går. Därefter analyserar vi tillsammans fallet.  Före seminariet får du ett par patientfall (pappersfall) att själv fundera över tills vi ses den 17/11.  Plats: Arbetets Museum i Motala ström, (200 m från Kungsgatan) lokalen heter Lokatten och ligger på våning 4. Parkering hittar du i parkeringshuset på Kungsgatan, ca 300 m från Arbetets museum. Seminariekostnad: 1950: – inkl. moms.  Anmälningsavgift: 400: – inbetalas senast 20/10 på bg 5852–0594. Hela avgiften skall vara NAKH tillhanda senast 7/11 2017 OBS. Anmälan är bindande och anm.avg.  återbetalas ej.  VÄLKOMMEN till ett lärorikt och trivsamt seminarium. Ing-Britt, Sekreterare NAKH

25 nov SHR har styrelsemöte SHR i Örebro.

OBS! 1 dec Stormöte i Homeopati i Sverige! Tid kl 10.00. Plats Stockholm.
Exakt var meddelas senare. Program/dagordning kommer att sändas ut inom kort. Marina Szöges, Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati

23–24 april 2018 SHR fyller 90 år, det skall vi fira! Boka in datumet för då åker Homeopatibåten till havs! Homeopater, patienter, leverantörer, norska homeopater mm. Utställningar, föreläsningar osv. En resa du inte kan missa.

Aktuellt uppdateras till varje nummer av tidningen. Vill du vara med här med din kurs, föredrag o.s.v. så mejla iren.svensson.nylen@hotmail.com