Category Archives: Nyheter

SHR besökte HRI´s – Homeopathy Research Institute forskningskonferens

HRI´s tredje forskningskonferens hölls på den vackra ön Malta denna gång, vår utsände Camilla Lodin var där.

HRI Malta 2017 – Viktiga fakta
• 102 abstrakt inlagda forskningsresultat
• 36 muntliga presentationer från forskare i 18 länder
• 7 affischsamtal och 34 posterpresentationer från forskare i 19 länder
• Över 200 delegater, som representerar mer än 25 länder

Om HRI
Homeopathy Research Institute (HRI) är en innovativ välgörenhet, skapad för att tillgodose behovet av högkvalitativ vetenskaplig forskning inom homeopati. Vi använder våra resurser och kompetens för att främja nya projekt och förbättra kvaliteten på forskning som utförs inom området.
HRI är dedikerad till utvärderingen av homeopati genom att använda de mest rigorösa vetenskapliga metoderna som finns och kommunicera resultaten av sådant arbete bortom de vanliga akademiska kretsarna. Förutom att ge akademiskt stöd till flera projekt runt om i världen, finansierar vi för närvarande sju aktiva forskningsprojekt. Dessa sträcker sig från pragmatiska randomiserade kontrollerade studier som utvärderar homeopati för behandling av ADHD och depression, för att undersöka verkningsmekanismen för homeopatiska läkemedel.
Institutets dagliga verksamhet och ledning är Rachels Roberts (verkställande direktör) och Alexander Tournier (verkställande direktör) ansvar, styrd av vår styrelse. HRI: s vetenskapliga rådgivande kommitté (SAC), ett team av oberoende världsexperter inom homeopati och kompletterande och alternativ medicinsk forskning, ger de starka vetenskapliga grunderna en viktig roll för vårt arbete.

Här är den stora delegationen från Hong Kong, där homeopati på senare år har blivit väldigt stort.

Fyra presentatörer:
Alison Fixsen, Storbritannien. Kan homeopati erbjuda ett livskraftigt alternativ till antibiotikabehandling vid behandling av infektioner i övre luftvägarna? En granskning och diskussion av litteraturen
Dr Peter Fisher, Storbritannien. Homeopati och antimikrobiell resistans
Petra Klement, Tyskland. Terapeutisk effektivitet av en komplex homeopatisk medicinering hos patienter från 6 till 60 år med återkommande tonsillit
Dr Suresh Sampath, Indien. Pilotstudie om antibakteriell aktivitet hos homeopatiska läkemedel: in vitro-utvärdering för behandling av kroniska otitmedia

Homeopati och världen!

Världshälsoorganisationen (WHO) har kommit fram till att c:a 75 % av all medicinsk behandling i världen görs med naturmedicin och då framför allt med örtmedicin. WHO slår fast att homeopatin är det näst mest använda medicinska systemet i världen. Över en halv miljard människor behandlas med homeopati. Homeopatin har stöd av hundratusentals läkare världen över.
Den studeras även på ett flertal universitet.

Homeopatin är även väl etablerad i Tyskland, Frankrike, England, Spanien, Australien, Nya Zeeland, Canada, Sydafrika, Tjeckoslovakien, Nederländerna, Ungern, Israel mm.
England har 3 homeopatiska sjukhus. Omkring 70 % av de som söker behandling på ett homeopatiskt sjukhus vittnar om att den homeopatiska behandlingen hade en positiv effekt. 400 allmänläkare använde homeopatin dagligen. Apoteken säljer homeopatisk medicin.

I Frankrike använder ungefär 36 % av befolkningen homeopati. Varje apotek säljer homeopatisk medicin.
I Tyskland har 10 % av läkarna har en homeopatisk specialistutbildning. Här finns det 3000 naturmedicinare som är specialiserade på homeopati. 98 % av alla apotek säljer homeopatiska läkemedel.

Indien är medicinens föregångsland. I Indien har tre medicinska system fått erkännande från den indiska staten – modern medicin, ayurveda och homeopati. Homeopatin i Indien har ca 300.000 kvalificerade homeopater, 100.000 läkare med homeopatutbildning, 307 homeopatiska sjukhus, 180 colleges och 7500 statliga kliniker.

100 miljoner indier använder bara homeopati för att läka sjukdom. Homeopatiindustrin är Indiens starkast växande läkemedelsindustri. 300 miljoner patienter läker endast med homeopati i 80 länder.

Homeopati frodas i USA.
USA detaljhandels försäljning av homeopatiska och naturläkemedel beräknas ha nått $ 6400000000 under 2012, upp nästan 3% mer från 2011, och växt med 16% under de senaste fem åren. Data byrå Mintel säger att 30% av de tillfrågade som hade lidit av ett besvär, de senaste året, har använt ett homeopatiskt eller naturläkemedel för att behandla besväret. Emily Krol, en analytiker från Mintel säger, ”Det faktum att så många användare av homeopatiska medel är övertygade om dem lindra deras symtom tyder på att när folk har använt dessa produkter och upplevt effektiviteten, kan de vara mer benägna att använda dem i framtiden … ”
http://www.sacbee.com/2013/05/16/5426100/healthy-growth-as-sales-of-homeopathic.html

Artikel gjord av SHR samt tillägg av Ulla Vonkavaara och Irén Svensson-Nylén

Tänkvärt/Tips

Cortison – undertrycker, trycker in sjukdomen till inre problem, äter upp allt zink, och kalkar ur skelettet
Betablockerare – saktar ner kroppen, ger impotens, trötthet, orkeslös och flintskallighet
Insulin – ersätter och hämmar egen tillverkning
Levaxin – kalkar ur skelettet,
Hormonmedel, preventivmedel- en biologisk bomb som tickar i kvinnans kropp, blodpropp mm
Gardasil – inga garantier för någonting och t o m dödsfall har förekommit, virus muterar så vi inte får någon kontroll alls
Losec – tar bort saltsyran helt som vi skall ha för att smälta födan, man förflyttar problemet till tarmarna och får tarmsjukdomar som IBS, UC, osv
Digitalis – kompenserar
Homeopati – reglerande, väcker självläkningsprinciperna
Diuretika – dränerar och tömmer systemen, tömmer på alla mineraler
Kalium – lugnar ned sköldkörteln
Jod – aktiverar sköldkörteln
Allergi – främlingskap, undertryckning, ta ansvar, snälla och välanpassade personer