Category Archives: Nyheter

Homeopati och världen!

Världshälsoorganisationen (WHO) har kommit fram till att c:a 75 % av all medicinsk behandling i världen görs med naturmedicin och då framför allt med örtmedicin. WHO slår fast att homeopatin är det näst mest använda medicinska systemet i världen. Över en halv miljard människor behandlas med homeopati. Homeopatin har stöd av hundratusentals läkare världen över.
Den studeras även på ett flertal universitet.

Homeopatin är även väl etablerad i Tyskland, Frankrike, England, Spanien, Australien, Nya Zeeland, Canada, Sydafrika, Tjeckoslovakien, Nederländerna, Ungern, Israel mm.
England har 3 homeopatiska sjukhus. Omkring 70 % av de som söker behandling på ett homeopatiskt sjukhus vittnar om att den homeopatiska behandlingen hade en positiv effekt. 400 allmänläkare använde homeopatin dagligen. Apoteken säljer homeopatisk medicin.

I Frankrike använder ungefär 36 % av befolkningen homeopati. Varje apotek säljer homeopatisk medicin.
I Tyskland har 10 % av läkarna har en homeopatisk specialistutbildning. Här finns det 3000 naturmedicinare som är specialiserade på homeopati. 98 % av alla apotek säljer homeopatiska läkemedel.

Indien är medicinens föregångsland. I Indien har tre medicinska system fått erkännande från den indiska staten – modern medicin, ayurveda och homeopati. Homeopatin i Indien har ca 300.000 kvalificerade homeopater, 100.000 läkare med homeopatutbildning, 307 homeopatiska sjukhus, 180 colleges och 7500 statliga kliniker.

100 miljoner indier använder bara homeopati för att läka sjukdom. Homeopatiindustrin är Indiens starkast växande läkemedelsindustri. 300 miljoner patienter läker endast med homeopati i 80 länder.

Homeopati frodas i USA.
USA detaljhandels försäljning av homeopatiska och naturläkemedel beräknas ha nått $ 6400000000 under 2012, upp nästan 3% mer från 2011, och växt med 16% under de senaste fem åren. Data byrå Mintel säger att 30% av de tillfrågade som hade lidit av ett besvär, de senaste året, har använt ett homeopatiskt eller naturläkemedel för att behandla besväret. Emily Krol, en analytiker från Mintel säger, ”Det faktum att så många användare av homeopatiska medel är övertygade om dem lindra deras symtom tyder på att när folk har använt dessa produkter och upplevt effektiviteten, kan de vara mer benägna att använda dem i framtiden … ”
http://www.sacbee.com/2013/05/16/5426100/healthy-growth-as-sales-of-homeopathic.html

Artikel gjord av SHR samt tillägg av Ulla Vonkavaara och Irén Svensson-Nylén

Tänkvärt/Tips

Cortison – undertrycker, trycker in sjukdomen till inre problem, äter upp allt zink, och kalkar ur skelettet
Betablockerare – saktar ner kroppen, ger impotens, trötthet, orkeslös och flintskallighet
Insulin – ersätter och hämmar egen tillverkning
Levaxin – kalkar ur skelettet,
Hormonmedel, preventivmedel- en biologisk bomb som tickar i kvinnans kropp, blodpropp mm
Gardasil – inga garantier för någonting och t o m dödsfall har förekommit, virus muterar så vi inte får någon kontroll alls
Losec – tar bort saltsyran helt som vi skall ha för att smälta födan, man förflyttar problemet till tarmarna och får tarmsjukdomar som IBS, UC, osv
Digitalis – kompenserar
Homeopati – reglerande, väcker självläkningsprinciperna
Diuretika – dränerar och tömmer systemen, tömmer på alla mineraler
Kalium – lugnar ned sköldkörteln
Jod – aktiverar sköldkörteln
Allergi – främlingskap, undertryckning, ta ansvar, snälla och välanpassade personer